VISIE

Heldervoelendheid

Zoals een helderziende zonder zijn ogen te gebruiken beelden kan zien, is de heldervoelende instaat om voelend waar te nemen. Deze waarneming kan even duidelijk zijn als wanneer je met de vingers een tafelrand voelt.
Heldervoelen kan plaatsvinden in het heden, maar ook in het verleden. Met heldervoelende vermogens is afstand meestal geen probleem.

Ik houd mij niet bezig met het waarnemen van de toekomst. De toekomst dienen we allen zelf in het hier en nu te creëren, en beïnvloed door uitspraken van anderen.

Het heldervoelende vermogen kan gebruikt worden om bij aandoeningen van geestelijke of lichamelijke oorsprong een duidelijke diagnose te stellen.

Geestelijke problemen kunnen van persoonlijke aard zijn, maar betreffen soms ook de relationele sfeer.
Wanneer we op een juiste manier in relatie tot de ander willen staan, zullen we eerst zelfkennis moeten opbouwen, in de vorm van innerlijke harmonie. Pas dan zullen we instaat zijn om een harmonische relatie met de buitenwereld aan te gaan.

Lichamelijke aandoeningen en fysieke disharmonie kunnen ontstaan vanuit ons bewustzijn. Wij noemen dat psychosomatiek. Dergelijke aandoeningen dienen altijd via het bewustzijn opgelost te worden, waarbij het fysieke lichaam wel steun verdient met behulp van fytotherapie, homeopathie etc.

Doorgemaakte psychische trauma’s, maar ook trauma’s van fysieke aard, kunnen sterke chronische stoorvelden opleveren op het niveau van het celgeheugen. Het celgeheugen wordt bepaald door alles wat we op gedachten- en gevoelsniveau doormaken. Elk moment van ons leven wordt zelfs op celniveau geprogrammeerd en gedeprogrammeerd. We kunnen met gedachten een programma aanbrengen, in ons lichaam, maar dat ook weer wissen met dezelfde gedachtenkracht.

De zogenaamde binnenvetter loopt heel gemakkelijk leverstoringen op, omdat diegene te weinig expressief omgaat met het uitdrukkingsvermogen. We vinden dan naast de actuele vervuiling van de lever, ook een stoorveld opgebouwd uit frustraties, boosheid, giftigheden, bitterheid, slachtoffergevoelens.
Deze krachten werken belemmerend op het functioneren van de cellen en brengen op die manier de vitaliteit van de cel omlaag. Hierdoor worden deze zelfde cellen meer bevattelijk voor ziekten. Een gezond functionerende cel met een gezond celgeheugen heeft een hoge boviswaarde, die de uitdrukking vormt van eenheden lichtkracht.
Lichtkracht is de kracht waaruit alle leven in de kosmos is opgebouwd, uitgaand van één machtige scheppende oerbron.

Lichamelijke aandoeningen hoeven niet altijd uit ons bewustzijn te ontstaan, maar kunnen ook ontstaan door onze manier van voeden. Ook daar is gezonde afwisseling, balans en hygiëne heel belangrijk.

Ziekte wordt ook vaak veroorzaakt door de aanwezigheid van micro-organismen, in en om ons heen. In deze wereld worden we elke dag belaagd door een ontelbare hoeveelheid micro-organismen. Het lichaam weert zich hiertegen met het afweersysteem. Een gezonde afweer begint met een gezond ik.

Hiermee bedoel ik de mens die zich op een natuurlijke manier weerbaar in het leven kan opstellen: de gezonde assertiviteit. Het afweersysteem werkt analoog aan de persoonlijkheid. Iemand die zich altijd te veel aanpast en openstelt voor de buitenwereld zou gemakkelijk vaker slachtoffer kunnen zijn van verkoudheden en griep!

Het afweersysteem kan wanneer nodig versterkt worden met allerlei natuurlijke middelen, totdat we in staat zijn dat met ons eigen fysieke lichaam te doen. Kruiden die hiervoor algemeen gebruikt worden zijn bijvoorbeeld:

– echinacea (bekend geworden door A. Vogel)
– tea tree olie
– vlierbes
– schors van Pau D’Arco

Wanneer deze maatregelen onvoldoende zijn, kunnen per griep of verkoudheid ook specifieke stoffen gebruikt worden, om de micro-organismen te elimineren.

De meestvoorkomende behandelstoffen zijn:

– vitamine C
– chroom
– zwavel
– wolfraam
– zink

Psychische gesteldheden beïnvloeden de fijnere lichamen (bijvoorbeeld de chakra’s en het astrale- of gevoelslichaam waar emoties ontstaan) en worden van daaruit overgedragen op het fysieke stoffelijke niveau.
Biochemische balansen (mineralen, vitaminen) staan voortdurend onder regie van het bewustzijn, gevangen in:

De wereld van polariteit

Dualiteit of polariteit komt voort uit het oneindige of absolute eenheid. Deze eenheid openbaart zich voor de mens in de materie in twee aanvullende krachten. Deze krachten zoeken steeds evenwicht en zijn complementair. Zo bestaat alles op deze aarde uit vele paren van twee krachten die zorgen voor evenwicht in de materie. We kunnen deze twee krachten onderscheiden in plus en min, een activerende en een afremmende kracht. Dit duiden we in de oosterse geneeskunde aan met de begrippen yin en yang.

Yang is een kracht die het middelpunt zoekt (centripetaal) en yin is een middelpuntvliedende kracht (centrifugaal).
Een mooi voorbeeld hiervan is het hartritme, samentrekken en ontspannen. De samentrekkende kracht gaat naar het midden en is daardoor een yange kracht, bij de ontspanningsfase zien we weer de middelpuntvliedende yinne kracht. Samen houden zij de pompwerking van het hart in stand.

Het verschijnsel yin en yang vinden we ook terug in alle vitamines, mineralen en andere substanties die in het lichaam werkzaam zijn.
Er zijn altijd twee krachten die samen één werking tot stand brengen. Twee complementaire krachten in ons bewustzijn vormen bijvoorbeeld: harmonie creëren in tegenstelling tot assertiviteit.
Op het fysieke niveau drukt harmonie zich bijvoorbeeld via het hartchakra uit in het element koper. Assertiviteit vind je terug in de vorm van het element ijzer in het basis-chakra.
Wanneer een mens zich voldoende assertief op een hamonieuze manier weet te verhouden tot zijn buitenwereld, vinden we meestal ijzer en koper in een goede balans terug.
Wanneer een mens zich te veel aanpast aan de buitenwereld, kan daardoor de opname van het element koper tot ziekmakende proporties uitgroeien. Dit betekent dat de ijzeropname onvoldoende zal zijn, wat aanleiding geeft tot vermoeidheidsklachten en verlaagde weerstand. Bij een mens met te veel koper zit het gezonde ik helaas niet echt aan het stuur.

Eigenlijk is elke stof in de minerale huishouding van het lichaam te beschouwen als een subpersoonlijkheid.

Op de relaties tussen vitaminen, mineralen en het menselijk bewustzijn, wordt diep ingegaan in de boeken Vitaminen en Mineralen, spiegels van de ziel.

Wat je denkt dat ben je

Iedere gedachte creëert een eigen trillingsveld in lichaam en geest. We kunnen ook spreken over een frequentie-veld, want een trilling is een frequentie. Er zijn lagere en hogere frequenties. Een positieve gedachte heeft een positieve invloed op ons wezen (hogere frequentie), terwijl een negatieve gedachte het tegenovergestelde creëert (lage frequentie), zoals lichamelijke ongemakken.

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto, (geboren juli 1943 in Yokohama) is een van de eerste mensen die het effect van gedachten, woord en gebed op water gefotografeerd heeft. Zijn revolutionaire foto’s tonen een wondere wereld van kristallijne structuren van water.
Er blijkt uit hoe emoties, affirmaties en zelfs woorden en afbeeldingen verbazingwekkende veranderingen teweeg kunnen brengen in de structuur van waterkristallen. Hier twee voorbeelden: haat naast vreugde en emotie naast zelfvertrouwen.

Haat

Vreugde

Emotie

Zelfvertrouwen

Emoto maakt ons erop attent dat we de structuur van water vanuit onze gedachtewereld kunnen veranderen en daarmee de toestand van het gehele lichaam.

Ons lichaam bestaat immers uit 70% water zoals ook het oppervlak van moeder aarde zelf!

Voor Masaru Emoto’s Engelse website: klik hier.

Als bijvoorbeeld een meditatie gehouden wordt bij een meertje, dan blijkt er na afloop van de ceremonie een significante verandering te zijn opgetreden in de waterkristallen, waar te nemen na bevriezing van een monster van dit water.

Als je gelooft in jezelf, heb je een grote kans dat je het in het leven zult maken (lees voor verdere informatie hierover bijvoorbeeld het boek “Je kunt je leven helen” van Louise Hay, “Leven in het licht” van Shakti Gawain).

Gedachten hebben trillingen en planten zich voort in ons fijnstoffelijke lichaam en dragen van daaruit hun reacties aan het fysieke lichaam over. Ook buiten ons lichaam kunnen gedachtetrillingen worden opvangen door anderen en daar positieve of negatieve reacties teweeg brengen. Hier past daarom het gezegde: wat je zaait zul je oogsten.

Een belangrijke wetenschappelijk pionier die onderzoek deed naar de uitwerking van gedachtenkracht op cellulair niveau van de mens en zijn omgeving, was Cleve Backster. In 1989 verscheen het boek “The secret life of your cells” van Robert B. Stone. Hierin wordt grondig ingegaan op het bijzondere laboratoriumonderzoek van Cleve Backster.

Bij zijn onderzoeken werden planten aangesloten op een encephalograaf die nauwkeurig in een grafiek een emotionele respons gaven op bijvoorbeeld gedachten van de onderzoeker. Het werk van Backster heeft tot het inzicht geleid dat iedere cel bewustzijn heeft en dat deze cel reageert op het grotere bewustzijnsveld waartoe deze behoort.

Niet alleen onze gedachten zijn trillingen maar ons hele lichaam is één grote vibrerende massa die bestaat uit een grote menigte moleculen met hun atomen en de daaromheen bewegende deeltjes die allerlei verschillende trillingen teweeg brengen.

De trillingen afkomstig uit het bewustzijn werken in op het fysieke lichaam en omgekeerd werken de trillingen van het fysieke lichaam in op ons bewustzijn.
Het bewustzijn manifesteert zich in het fijnstoffelijke lichaam in zeven hoofdlagen, die representatief zijn voor de essentiële delen van dat bewustzijn. Het systeem bouwt zich op van onder naar boven. Dit betekent dat als een lager gelegen bewustzijnslaag niet goed functioneert, dat alle daarboven gelegen lagen eveneens disfunctioneren.
Deze bewustzijnslagen noemen we ook wel energiecentra of chakra’s.
Elk chakra bestaat uit een aantal aspecten die gezamenlijk dat deel van het bewustzijn tot uitdrukking brengen.
Deze aspecten drukken zich uit in vitaminen, mineralen en andere vitale stoffen. Deze substanties op hun beurt, vertegenwoordigen trillingen terug te vinden in planeten en sterren.

Bijvoorbeeld het eerste chakra gelegen in de onderrug, noemen we het aardecentrum, omdat deze meer instinctieve laag in het bewustzijn te maken heeft met de mate waarin we onszelf op het aardse niveau kunnen manifesteren met een gezond ik. Dat wil zeggen: weten wat je wilt en wat je niet wilt, gecentreerd zijn in jezelf, je eigen ruimte innemen. Het is een soort verdichtingsproces waarbij het ik zich zo vitaal mogelijk verbindt met de aarde.
In dit centrum vinden we een aantal kosmische krachten die te vertalen zijn als vitaminen en mineralen, waarvan het merendeel te maken heeft met het vermogen om te aarden. Substanties die hier de stoffelijke manifestatie van zijn: lood, cobalt, kalk, grafiet, rhodium, fluor, polonium, yttrium, pentadekaanzuur en azijnzuur.
Zo’n aardecentrum wordt echter in balans gehouden door het element lucht, terug te vinden in de elementen argon en neptunium. In dit chakra zijn ook enkele vuurelementen vertegenwoordigd zoals: nikkel, vitamine A, linolzuur, mangaan, ijzer en arsenicum.

Zo heeft elk chakra zijn eigen samenstelling van krachten die zich weerspiegelen op stoffelijk niveau via de wereld van vitaminen en mineralen.

Dit wordt uitgebreid besproken op deze site in het onderdeel Publicaties.

Chakra-Overzicht

Zie voor een volledig overzicht de pagina Chakra-overzicht.

Bewustzijn als lichtkracht

Puur menselijk bewustzijn kunnen we ook uitdrukken in eenheden lichtkracht. Bepalend voor het ontstaan van lichtkracht is de mate waarin de mens op een natuurlijke en liefdevolle manier in het leven staat. De trillingen uit zo’n ontwikkeld menselijk bewustzijn zijn van een dusdanig hoge frequentie, dat daardoor het energielichaam of ook wel het lichtlichaam, zich steeds sterker zal manifesteren.
Hieronder voorbeelden hoe de energie van liefde en die van haat zich uitdrukken in de vorm van een waterkristal. Dit om een idee te geven waar we over spreken als we het over lichtkracht hebben.

Love/Appreciation
You make me sick.I will kill you.

Hieronder een foto gemaakt van een monnik bij een boeddhistisch centrum, die zich niet in zijn stoffelijke vorm manifesteert, maar… zich toont als lichtkracht. Deze foto werd gemaakt door een Italiaanse vrouw in 1986 in een dorpje in de nabijheid van Kathmandu (Nepal). De fotografe zag niet wat de camera geregistreerd heeft, maar zag dat de monnik aandachtig met insecten op zijn handen aan het spelen was in het zand.

De critici onder ons zullen zeker moeite hebben met deze afbeelding, maar “onderzoekt alles en behoudt het goede”.

We noemen hier nog een andere wonderlijke manifestatie van lichtkracht.
Toen de Indiase spirituele meester Paramahansa Yogananda in diepe meditatie zijn aardse leven op 7 maart 1952 losliet, bleef zijn stoffelijke lichaam minstens twintig dagen in tact zonder enig teken van ontbinding! Dit werd notarieel vastgelegd door the Director of Forest Lawn Memorial-Park.

Onderstaande foto is van één uur voor zijn overgang.

‘The last smile’

Hoe is dit te verklaren? De spirituele meester, stichter van the Fellowship of Selfrealisation in Californië, hield zich bezig met het bewustmaken van het ware Zelf, met andere woorden van de enorme lichtkracht die aan de basis ligt van elk bestaan. Hij was een mens met een bijzonder liefdevolle uitstraling… Liefde genereert lichtkracht. Het gevolg hiervan is dat het celgeheugen van elke cel in het lichaam geprogrammeerd wordt met hoge frequenties (licht), dat conserverend werkt op het lichaam.

Je bent wat je denkt, eet en drinkt!

Wanneer we het fysieke lichaam zouden belasten met één soort voedsel zou van daaruit de psyche van de mens in moeilijkheden kunnen komen. Hieruit volgen de bekende uitspraken: “Wat je eet dat ben je” en “Zeg me wat je eet, en ik zeg je wie je bent”. Te veel welvaartsvoedsel mondt uit in grote lichamelijke verzuringsproblematiek.

Hetzelfde geldt voor datgene wat we drinken en de materialen en kleuren waarmee we ons kleden. Zelfs sieraden die we dragen kunnen invloed hebben op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid in positieve zowel als negatieve zin.

Willen we werkelijk gezond zijn, dan zullen we aandacht moeten besteden aan onze gedachtepatronen, aan dat wat we eten en drinken en hoe we ons kleden.

Homeopathie als trillingsgeneeskunde

De wezenlijke werking van homeopathie berust feitelijk op energieën. Grote verdunningen zijn het krachtigst, ook al vindt ‘de wetenschap’ niets meer terug van de verdunde substantie zelf.

De geestelijke vader van de homeopathie was de arts Samuel Hahnemann. Hij was zijn tijd met zijn ideeën ver vooruit en ondervond veel tegenstand van vakgenoten en de heersende orde, vooral van de farmacie, waar financiële belangen voorop stonden en niet die van de zieke mens. Helaas is het begin 21e eeuw nog steeds niet veel anders.

Denk bijvoorbeeld aan de milieuvriendelijke watermotor: verdwenen.
Royal Rife (10-9-1900) een groot wetenschapper en zijn tijd weer ver vooruit, stelde dat hij 100 van de 100 kankerpatiënten kon genezen middels frequenties. Zijn zelf ontwikkelde microscopen werden gestolen, zijn laboratorium in brand gestoken en samenwerkende artsen werden gedwongen omgekocht. Zijn laatste toevlucht was de drank.

Het geven van een healing is eveneens een vorm van energetische behandeling, zoals bijvoorbeeld teruggevonden in Reiki.